Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Wieliczka w liczbach

Geoportal Wieliczka
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Wieliczka

Wieliczka, gmina w województwie małopolskim, powiat wielicki.

Powierzchnia gminy Wieliczka wynosi 100 km2, zajmuje 1460 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Wieliczka zamieszkuje 61 233 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 70 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Wieliczka wynosi 614, jest 235 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Wieliczka. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Wieliczka prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Wieliczka.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Wieliczka: 1001460
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Wieliczka: 1,47340
Lesistość w % w gminie Wieliczka: 6,92139
Ludność na 1 km2 w gminie Wieliczka: 614235
Liczba ludności ogółem w gminie Wieliczka: 61 23370
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Wieliczka: 12,4120
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Wieliczka: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Wieliczka: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Wieliczka: 9,13-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Wieliczka: 76,8-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Wieliczka: 147128
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Wieliczka: 5,7593
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Wieliczka: 91,4-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Wieliczka: 2635
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Wieliczka: 161014
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Wieliczka: 1 040,8160
Przedszkola bez specjalnych w gminie Wieliczka: 3638
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Wieliczka: 352,0870
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Wieliczka: 93,6824
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Wieliczka: 7,997
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Wieliczka: 747274
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Wieliczka: 5 534-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Wieliczka: 5 309-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Wieliczka: 5 218-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Wieliczka: 92,91122
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Wieliczka: 51,7975
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Wieliczka: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Wieliczka: 87,1323
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Wieliczka: 89,11223
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Wieliczka: 32,9996

Źródłem danych statystycznych dla gminy Wieliczka jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Wieliczka, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Wieliczka. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.